Hatefulle ytringer, hets og trusler rammer mange politikere og kandidater til politiske verv, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet denne veilederen med faglige bidrag fra Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), for å gi praktisk veiledning til folkevalgte politikere, kandidater og andre som deltar i det politiske liv. Veilederen gir praktiske råd om både forebygging og håndtering av hatefulle ytringer, hets og trusler, samt oppsummerer kunnskap om omfang og konsekvenser.

Et grunnleggende mål for denne veilederen er at faren for å bli utsatt for hatefulle ytringer, hets eller trusler ikke skal bidra til at politikere eller kandidater lar være å delta i den offentlige debatten.

Den primære målgruppen for veilederen er folkevalgte politikere og kandidater til folkevalgte verv. Mye av innholdet vil likevel også være relevant for andre politisk engasjerte og deltakere i politiske diskusjoner.