Dersom du kommer over hatefulle ytringer eller hets rettet mot deg selv eller andre i sosiale medier, bør du for det første sørge for å dokumentere ytringen tilstrekkelig, særlig hvis du mistenker at ytringen kan være ulovlig. Videre kan ytringen rapporteres, både til det sosiale mediet og til den eller de som står bak siden ytringen er fremsatt på. Da blir sidens eier bevisst det som er skrevet, og kan vurdere hvordan det skal behandles videre.

egne sider på for eksempel Facebook, er du også sidens redaktør. Det innebærer et ansvar for å følge med på det som legges ut, og sørge for at uønsket innhold ikke får bli stående eller imøtegås på en egnet måte. Basert på ytringens art, kan man vurdere ulike reaksjoner:

  • For de mest alvorlige tilfellene, bør du sikre for å dokumentere ytringen tilstrekkelig, før du skjuler eller sletter innlegget for øvrige besøkende på siden.
  • Tips politiet hvis du er i tvil om ytringen er ulovlig.
  • Personer som gjentakende ganger legger ut kommentarer eller innlegg i strid med retningslinjene, kan blokkeres fra videre deltakelse på siden.
  • Har man retningslinjer for debatt på siden, bør det være konsekvent moderering av tilfeller som strider mot retningslinjene.
 
Fakta: Kritisk medieforståelse