Klikk på hvert av rådene for å lese mer om det.

 
1. Gjør deg kjent med innholdet på www.hatogtrusler.no.
 
2. Vurder nøye hva du deler av privat informasjon om deg og dine nærmeste på nett, inkludert nummer- og adresseopplysninger.
 
3. Oppdater deg på NSMs råd for sikker mobilbruk.
 
4. Definer din grense for hva som er akseptabelt, både fysisk og på nett.
 
5. Vurder nødvendigheten av å oppsøke ulike forum og kommentarfelt.
 
6. Fysisk sikkerhet: Tenk gjennom ulike scenarioer som kan inntreffe når du er ute blant folk eller hjemme.
 
7. Fysisk sikkerhet: Vurder omgivelsene dine hvis du er / blir veldig profilert, eller opplever negativt fokus over en periode.