Er du selv eller noen du kjenner utsatt, eller har spørsmål om denne tematikken, bør du ha lav terskel for å kontakte politiet, slik at de kan bistå i å vurdere dette nærmere.

Partiene har mulighet til å bistå kandidater og øvrige medlemmer gjennom å gi støtte, oppfølging, samtaler eller lignende. Hvilke rutiner og tilbud som finnes varierer mellom partier. Undersøk derfor med partiet hvilke muligheter de har til å bistå i konkrete saker, og om det finnes en kontaktperson for slike tilfeller.

Hvis du opplever at et redaktørstyrt media har brutt Vær Varsom-plakaten i omtale av deg eller andre, kan du kontakte Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Dersom hets, hatefulle ytringer eller trusler er helsemessig belastende, bør helsevesenet kontaktes.

Kontakt politiet

Tips politiet

Du kan tipse politiet om kriminelle hendelser. Du kan også sende politiet opplysninger som kan forhindre en kriminell handling. Politiet ønsker tips om hatefulle eller diskriminerende ytringer som blir publisert eller delt på internett. Når politiet mottar tips vurderes behov for videre oppfølging av den enkelte sak. Tips bidrar også til at politiet får større oversikt over omfanget av hatefulle og diskriminerende ytringer, samt konteksten disse fremsettes i. Gjennom å tipse politiet kan du bidra til å forebygge fremtidige kriminelle handlinger.

Politiets tipsmottak er bemannet døgnet rundt.
Tipsene håndteres av Kripos – den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og alvorlig kriminalitet.

Tips politiet

Å tipse er ikke det samme som å anmelde.

Anmelde til politiet

Dersom du opplever å bli utsatt for hatefulle eller diskriminerende ytringer, annen hatkriminalitet eller trusler oppfordrer vi deg til å anmelde hendelsen til politiet.

Når politiet mottar en anmeldelse vurderes det hvorvidt det er grunnlag for å igangsette etterforskning av hendelsen som et straffbart forhold.

Anmeld et forhold

Du kan få råd og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte. De bistår blant annet med:

  • Informasjon og veiledning om det å anmelde
  • Støtte hele veien fra politianmeldelse til saken er avgjort
  • Vitnestøtte før, under og etter en eventuell rettssak
  • Hjelp til å søke voldsoffererstatning

Hvis du har vært utsatt for kriminalitet, kan du også kontakte Støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Tlf: 800 40 008

Politiets nettpatrulje

Politiets nettpatruljer er tilstede på nett og i sosiale medier. De gir råd og veiledning om hvordan du kan forebygge kriminalitet eller løse konkrete problemer og svarer på spørsmål.

Les mer og finn din lokale nettpatrulje her: Politiets nettpatrulje

Lokalt kontaktpunkt i politiet

I forbindelse med gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget 2021 vil alle politidistrikter ha faste kontaktpersoner for dialog med de enkelte kommuner og politiske partier om forebyggende råd og tiltak. Ditt lokale politidistrikt kan gi nærmere informasjon.

Politiet kan kontaktes på telefonnummer 02800.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp kontaktes politiet på 112.

PST

Politiets sikkerhetstjeneste skal forebygge og etterforske trusler og andre handlinger som rammes av straffeloven rettet mot medlemmer av Kongehuset, Stortinget, regjeringen, Høyesterett, eller representanter for tilsvarende organer i andre stater. Dette omtales som myndighetspersoner.

PSTs forebyggende arbeid for myndighetspersoner omtales ikke videre i denne veilederen. PST følger opp myndighetspersoner etter eget oppdrag.