Politiets sikkerhetstjeneste gir sikkerhetsfaglige råd til myndighetspersoner, og politiet støtter politikere for øvrig på samme måte.

Politikere selv, i samarbeid med partiet og andre aktuelle parter bør identifisere hvilke sikkerhetsråd som er mest aktuelle avhengig av den helhetlige risikoen den folkevalgte står ovenfor.

Som folkevalgt bør du, avhengig av hvilken risiko du står overfor, blant annet:

  • Være bevisst på hvilken informasjon du deler offentlig. Dette kan være informasjon om din bolig, kjøretøy og faste gjøremål. Dette er informasjon som bl.a. gjennom intervjuer kan gjøre deg mer sårbar. Det er mye du kan gjøre for å få frem ditt politiske budskap uten at du samtidig eksponerer deg unødvendig.
  • Unngå å informere om eksisterende sikkerhetstiltak, eller fravær av slike tiltak.
  • Lagre relevante telefonnumre på telefonen din, slik at du vet hvem du kan kontakte. Du bør selv vurdere hvem som er aktuelle å kontakte i ulike situasjoner, det kan for eksempel være relevante personer i partiet som har et ansvar for å følge opp slike saker.

Informasjon man har lagret på digitale plattformer, for eksempel e-post eller sosiale medier, kan utnyttes. I mange tilfeller gjelder også det man selv anser som relativt «ufarlig» informasjon. Slik informasjon kan av visse aktører benyttes nettopp til å lage svertekampanjer eller lignende. Det er utarbeidet en egen brosjyre om informasjonssikkerhet rettet mot kandidater til stortings- og sametingsvalget i 2021, som gir gode råd om å ta vare på egen informasjon. Brosjyren er digitalt tilgjengelig på flere språk.

Den lokale politikontakten eller annen kontaktperson som er oppgitt fra politiet for denne type henvendelser kan også bidra med rådgivning om hvordan du kan forberede seg. Politiet kan også kontaktes på telefonnummer 02800, da kommer du til ditt politidistrikt.