Som politiker er det ofte viktig å være til stede i debatten, også i sosiale medier. Da kan det være lurt å bygge et skille mellom en personlig profil og ha en «offisiell» konto eller side som politiker. Den private profilen kan da lukkes slik at den kun er tilgjengelig for egne venner, mens debatt og utadrettet virksomhet skjer gjennom en politikerprofil. Det gjør det tydelig at den som uttaler seg er en politiker med forankring i et parti eller en liste. En annen fordel med å opprette slike sider er at det er mulig å gi andre tilgang til å styre den. Det kan være en fordel hvis man har behov for hjelp til å moderere kommentarfelt eller lignende.

Videre kan du utarbeide retningslinjer for debatt i dine egne kanaler, for eksempel politikersiden på Facebook. Retningslinjene bør si noe om hva som er forventet av deltakere i kommentarfelt, hvor grensene går og hva som er konsekvensen av å ikke følge retningslinjene. Da har man satt en standard som gjør det enklere å følge opp og moderere kommentarfelt. Dersom man blir nødt til å fjerne kommentarer eller utestenge brukere, kan dette også gjøres med en enkel henvisning til retningslinjene fremfor å gå i direkte diskusjon. Sjekk om partiet ditt har retningslinjer for debatt på sine sider i sosiale medier, og bygg gjerne på disse.