Klikk på hvert av rådene for å lese mer om det.

 
1. De færreste som fremsetter trusler har reell voldsintensjon.
 
2. De fleste retter ytringen sin mot rollen du representerer, og ikke deg som enkeltindivid.
 
3. Bearbeid inntrykk og følelser, gjerne i fellesskap, ikke sitt med dem alene.
 
4. Snakk med politikontakten om ytringer som påvirker deg negativt, og be om politiets vurdering av straffbarhet.
 
5. Anmeld straffbare ytringer og handlinger.
 
6. Varsle støtteapparatet i partiet deres.