Hvis den politiske kulturen tillater at politikere selv er svært skarpe og personfokuserte i sin omtale av andre, kan det gi næring til en enda skarpere og mer hatsk tone i øvrig debatt. Som folkevalgt eller fremtredende politiker har man derfor en særlig viktig rolle man bør være bevisst. Det betyr ikke at man ikke kan eller bør ha debatter med høy temperatur, men at fokus ligger på sak foran egenskaper ved den som har foreslått noe eller står for et visst standpunkt.

Flere politikere som har opplevd å stå i ubehagelige situasjoner, har uttrykt at det å stå alene i stormen har gjort det særlig ubehagelig. Særlig når det er flere som har stått bak et vedtak eller et forslag, vil det å støtte sine kollegaer og synliggjøre nettopp at vedkommende ikke har bestemt noe på egen hånd viktig. Kollegastøtte er derfor svært viktig for å støtte en som er utsatt for ubehagelige hendelser, men også for å opplyse debatten om at å gå løs på enkeltpersoner ikke er en hensiktsmessig reaksjon. Slik kollegastøtte kan uttrykkes både gjennom mediesaker, leserinnlegg eller i sosiale medier.

En god debattkultur, på og utenfor internett, gir fordeler både i form av et bedre samarbeidsklima i og mellom partier og en konstruktiv tone i den offentlige samtalen.

Mange som opplever hets, hatefulle ytringer eller trusler, forteller ikke andre om det de opplever. Alle har ulike grenser for hva man kan og vil stå i. Tenk gjerne gjennom hvor egne grenser går, og om det kan oppstå situasjoner hvor det vil være nyttig eller viktig å involvere andre. Sammen med partiet eller andre kandidater kan man gå sammen, gjøre en felles vurdering og bli enige om felles grenser. Det gir en lavere terskel for å ta kontakt både hvis man selv  eller andre opplever hatefulle ytringer, hets, trusler eller andre uønskede hendelser.