Forebygging handler om å jobbe for å unngå at visse hendelser inntreffer eller får et stort omfang. Det handler om å redusere forekomsten, redusere skadevirkningene og hindre gjentakelse. Det er en krevende øvelse, særlig når det ikke er mulig å ha full oversikt over hvilke hendelser som kan inntreffe. Om det ikke alltid er mulig å forhindre hatefulle ytringer, hets og trusler, er det likevel mulig å gjøre noen tiltak for å være forberedt og få rask oversikt over situasjonen.