Dersom du mener at du har blitt utsatt for noe som du ønsker å følge opp – for eksempel gjennom tips eller anmeldelse til politiet, eller varsling til parti eller annen instans, er det viktig at du sørger for å dokumentere hendelsen. Den enkleste måten å gjøre det er ved å ta skjermbilde av det du har opplevd.

Når du skal ta skjermbilde av innhold du mener er en hatefull ytring, trussel eller på annen måte oppleves hetsende eller nedsettende, er det viktig å få med hele konteksten ytringen er fremsatt i. Det innebærer at det ikke er tilstrekkelig å ta med kun den enkelte ytringen, du må også ha med konteksten den er fremsatt i. Med kontekst menes for eksempel: Hvor ytringen er fremsatt (få med for eksempel navn og URL til Facebookside, Twitter-konto, e.l.), om det er en kommentar til noe andre har publisert, om det er andre kommentarer i samme «tråd» og andre elementer som bidrar til å gi kontekst til ytringen. På den måten kan det både vurderes i hvilken grad den er fremsatt offentlig, og gi en forståelse for om det er faktorer som har ledet frem til ytringen.